1. Home
  2. Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi 4: Sỏi thận vị trí nào dễ chữa nhất?
06/10/2018

Nhờ có sản phẩm hỗ trợ điều trị SoTha-Di của Cơ sở Y dược Diệu Phương, sỏi thận ở vị trí...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3: Sỏi mật vị trí nào dễ chữa nhất?
06/10/2018

Nhờ có sản phẩm hỗ trợ điều trị sỏi mật SoMa-Di của Cơ sở Y dược Diệu Phương mà sỏi ở vị trí...

Xem chi tiết